A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Чопський заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів № 1
Чопської міської ради Ужгородського району Закарпатської області

План роботи школи

Статут Чопської ЗОШ №1 (нова редакція) Завантажити файл...
   
   

Пріоритетні цілі та завдання, що забезпечують права на освіту
на 2020 – 2021 навчальний рік.

У 2019 - 2020 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного-патріотичного виховання, Концепції Нової української школи, Концепції державної мовної політики на 2019-2020 н. р., річного плану роботи, наказу директора від 29 серпня 2019 року № 51-ОД «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2019-2020 навчальному році», інших нормативних документів та була спрямована на розвиток педагогічної творчості вчителів, підвищення їх фахової майстерності відповідно до рівня дидактичних умінь та розвитку творчості шляхом участі у Всеукраїнських, обласних, міських, шкільних методичних заходах, самоосвіти, що сприяло відповідності знань, умінь і навичок педагогів сучасним вимогам.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій» (ІІ етап) та виконання таких завдань:

1.1. Підпорядкувати діяльність усіх служб навчального закладу та спланувати методичну, виховну роботу школи на реалізацію наступних цілей:

- ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями проблеми школи;

- визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми;

- формування позитивного ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми;

- мотивування членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.

1.2.Створити умови для впровадження  завдань щодо реалізації  проблеми   школи:

- діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів;

- аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації проблеми;

        - визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників;

- створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників;

- створення системи шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, методична література, мультимедійні проекти,база даних шкільної бібліотеки, медіатека тощо);

- висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу.

2.Створити у педагогічному колективі власну модель інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

3. Підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста.

4.Пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів.

       5.Розробити  інструктивно-методичні  матеріали  для  моніторингу  якості   освіти,  педагогічного  моніторингу, психологічного моніторингу,  моніторингу  здоров’я.

       6.Практично  застосовувати  вчителями  школи  вміння користуватись технічними засобами з метою підвищення ефективності  уроку,  продуктивності  навчання.

       7. Розвивати  в  учнів  стійкий  інтерес  до  пізнання,  бажання  та  вміння   самостійно  вчитися,  займатися  плануванням  своєї  навчальної  праці, пізнавання  джерел  знань,  уміння  оцінювати  їхню  користь,  творче  мислення,  вміння  аналізувати  свої  помилки,  різнобічне  застосування  знань,  здійснювання  самооцінки.   

       8. Створити оптимальні умови  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

       9. Надання  кожному  учневі  освіти  відповідно  до  його  можливостей,  здібностей  та  інтересів; надання можливостей самореалізації, самопрезентації учня в процесі виховання, навчання.

     10. Підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

      11. Досягнення  учнями  високих освітніх  результатів  на  предметних  олімпіадах  І, ІІ, ІІІ етапів  Всеукраїнських  олімпіад, Міжнародному  конкурсі  знавців  української  мови  імені Петра  Яцика , конкурсах тощо.

     12. Впровадження  в  процес навчання  європейського  мовного  портфоліо  як  дидактичного  інструмента,  що  допомагає  розвивати  в  учнях  здатність  до  самооцінювання  в  іншомовному  навчанні  на  рівні  загальноєвропейських   стандартів.

     13. Провести  порівняльне  аналітичне  дослідження  за результатами   ЗНО   та  річного  оцінювання   навчальних  досягнень  учнів,  розробити  дієві рекомендації  щодо  усунення  виявлених  недоліків.

    14. Продовжити  впровадження  тренінгового  контрольного тестування  з навчальних  предметів  щодо  підготовки  учнів  до  ЗНО.

    15. Розвиток  педагогічної  співпраці  сім’ї,  школи  і  громадськості  як  реальний  шлях  утвердження  демократизації  та  гуманізації  в  шкільному  житті.

    16. Забезпечення  сприятливих   умов  для  фізичного розвитку учнів, дотримування санітарних  правил,  правил  техніки безпеки.

    17. Зміцнення  матеріально-технічної  бази  школи; забезпечення  навчально-виховного  процесу  сучасними технічними  засобами,   комп’ютерною  та  мультимедійною  апаратурою.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу над підготовкою нової Програми розвитку школи на 2016 - 2021 роки. Колектив було ознайомлено з ключовими поняттями проблеми школи на засіданні педагогічної ради  «Аналіз роботи педагогічного колективу, визначення стратегій розвитку та окреслення основних завдань на новий навчальний рік», визначено загальношкільну проблему: «Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій», сформовано позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми, усвідомлення її актуальності. За допомогою єдиної проблеми пов’язані не тільки потреби й результат, а й засоби, етапи реалізації, які відповідають визначеній цілі.

З метою мотивації членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми проведено низку заходів: педагогічні ради, семінари, майстер-класи, тематичні питання розглядалися на нарадах у присутності директора, заступників директора, засіданнях методичної ради, методичних об’єднань.

На реалізацію Програми розвитку школи  створено умови для навчання вчителів школи; створено внутрішню базу інформаційних ресурсів, впроваджуються навчальні програми з ІКТ – підтримкою.

Адміністрація закладу вільно володіє базовими навичками з ІКТ. З метою оптимізації адміністративної роботи дирекцією застосовується спільна робота з документами середовища Google; з метою створення єдиного інформаційного простору закладу розширена локальна мережа. Це значно полегшує обсяг роботи працівників закладу, зручно для учнів, вчителів, батьків. Рівень ІКТ-компетентності вчительського колективу закладу загалом на достатньому рівні.

Директором школи особисто контролюється робота шкільного сайту.  На сайті  представлена управлінська діяльність,  навчальна, виховна, методична робота,  діяльність соціально-психологічної служби тощо,  сторінка з історії школи,  шкільне життя.

У  змістовному наповненні  сайту  бере  участь   адміністрація   та педагогічний колектив  закладу. Інформація на сайті школи постійно оновлюється, динамічно висвітлює шкільне життя. 

Упродовж року проведено тематичні педагогічні ради:

 «Про підсумки роботи Чопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 у 2019 – 2020 н.р. Основні завдання на 2020 – 2021 роки». Затвердження річного плану роботи школи на 2020-2021 н.р. (Демчик Є. І.).

«Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу як потреба створення сучасного освітнього простору»  (Сас І.І.).

«Умови врядування в школі: аналіз, проблеми, пошук нових ефективних форм його роботи» - педрада-конференція. (Сас І. І.).

«Система роботи вчителя-основа творчої педагогічної діяльності, індивідуальні форми роботи з неблагополучними сім'ями» (Сас І.І.).

«Формування гуманістичних цінностей та громадянської поведінки, засобами нових технологій виховання. Про випуск 9 класів» (Демчик Є.І.).

«Про випуск 11 класів» (Демчик Є.І.)  

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Під час атестації виявляються професійні якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження педагогічного досвіду кращих учителів.

Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, методична рада, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

-  вивчати  професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури;

- враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології;

- неухильно дотримуватися вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

-  максимально  використовувати мотиваційну  та стимуляційну функції атестації;

- створити всі умови для виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного  досвіду.

Цілеспрямоване професійне самовдосконалення  педагогічних кадрів, підвищення кваліфікаційного рівня – одне з головних завдань розвитку освітньої системи  школи.

 Пріоритетними  напрямами системи підвищення  професійної компетентності  педагогічних працівників є такі: формування ключових компетенцій; моніторинг  якості освітньої діяльності; впровадження нових технологій навчання й виховання в умовах профілізації старшої школи; самоосвітня діяльність педагога; залучення педагогічних кадрів до творчої роботи; психолого-педагогічний супровід освітньої діяльності.

Однією з форм професійного самовдосконалення є підвищення кваліфікації, яке відбувається з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження курсів. При цьому обов’язковим є ознайомлення вчителів  із можливостями, які надає підвищення кваліфікації.

У школі складено перспективний план підвищення кваліфікації вчителів, на підставі якого кожен учитель обов’язково щорічно проходить курси.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора